การติดตั้งเครื่องปริ้นเตอร์

จาก UTKWiki
ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น


ขั้นตอนการ Add printer บน Windows 7

 1. ไปที่ start > Devices and Printers
 2. เมื่อเข้าสู่หน้าจอ Devices and Printers แล้ว ให้คลิกที่ Add Printer
 3. เมื่อเข้าสู่หน้าจอ Add Printer แล้วจะปรากฏดังนี้
  1. Add a local printer คือ คือเป็นการ Add printer ที่ได้ติดตั้งกับคอมพิวเตอร์ของเราโดยตรง
  2. Add a network wireless or Bluetooth printer คือ เป็นการ Add printer ที่ได้ตั้งตั้งแล้วผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต, wireless หรือ Bluetooth
 4. เมื่อเข้าสู่หน้าจอ Install the printer driver จากนั้นเราก็กด Have Disk เพื่อทำการ Add driver printer ของเราลงไป โดย Driver หาได้จากแผ่น Driver ที่แถมมาพร้อม Printer แต่ถ้าในกรณีไม่มีแผ่น Driver สามารถโหลดจากหน้าเวปของรุ่น Printer นั้นๆ
 5. เมื่อทำการลง Driver printer เรียบร้อยแล้วจะเข้าสู่หน้าจอ Printer Sharing
  1. Do not share printer คือ การไม่ share เครื่อง printer ที่เพิ่งได้ทำการติงตั้งให้กับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น
  2. Share this printer so that others on your network can find and use it คือ การ share เครื่อง printer ที่เพิ่งได้ทำการติงตั้งให้กับคอมพิวเตอร์ ทำให้คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นสามารถทำงานด้วยได้
 6. เมื่อปรากฏหน้าดังนี้ แสดงว่าได้ติงตั้ง Driver Printer แล้ว
  1. Set as the default printer คือ การเลือกให้ printer ที่เพิ่งได้ทำการติดตั้งเป็นเครื่องหลักในการพิมพ์
  2. Print a test page คือ การทดสอบการพิมพ์ ของเครื่องที่เพิ่งได้ทำการติดตั้ง
เครื่องมือส่วนตัว

สิ่งที่แตกต่าง
ปฏิบัติการ
ป้ายบอกทาง
เครื่องมือเพิ่ม
สไลด์อบรม