การแนะนำการติดตั้ง joomla เพื่อสร้าง website

จาก UTKWiki
ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น
Joomla-2 5.jpg


เนื้อหา

การติดตั้ง software ที่จำเป็นในการติดตั้ง joomla

Program filezilla filezilla คือ FileZilla เป็นโปรแกรมที่ใช้ติดต่อกับ FTP server เพื่อดาวน์โหลดหรืออัปโหลดไฟล์ โดยเฉพาะกับเว็บไซต์ ทำให้เหมาะสำหรับนักออกแบบเว็บ นอกจากนี้ FileZilla ยังรองรับการถ่ายไฟล์อย่างปลอดภัยผ่าน SSH (SFTP) อีกด้วย FileZilla รองรับการกลับมาถ่ายไฟล์ต่อในกรณีที่อัปโหลดหรือดาวน์โหลดล้มเหลว และทำงานได้ดีผ่านไฟร์วอลและพรอกซี FileZilla มีวิธีใช้งานที่สะดวก แบ่งวินโดว์ออกเป็นสองส่วนคือแสดงฝั่ง local กับ remote จากนั้นคุณก็สามารถ drag and drop ไฟล์ระหว่างสองฝั่งเพื่ออัปโหลดหรือดาวน์โหลดได้ทันที คุณสามารถ login อย่างรวดเร็วโดยป้อนข้อมูลของไซต์คือที่อยู่ ผู้ใช้ และรหัสผ่าน ได้บนทูลบาร์เลยทันที นอกจากนี้ FileZilla ยังมี host manager ที่เก็บรายละเอียดของ เซิร์ฟเวอร์ที่คุณใช้เป็นประจำ เพื่อให้คุณเชื่อมต่อได้อย่างง่ายและรวดเร็ว... FileZilla ทำงานได้เฉพาะระบบ Windows เท่านั้น

ขั้นตอนในการติดตั้ง FileZilla

 1. คลิกที่ปุ่ม I Agree จะพบกับหน้า Choose Components (แนะนำให้เลือกแบบ Standard) ให้คลิกที่ปุ่ม Next
  111.jpg
 2. กำหนด Folder ที่จะใช้ในการ Install โปรแกรม FileZilla ให้คลิกที่ปุ่ม Next
  444.jpg
 3. กำหนด Folder บน Start Menu จากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม Next
  55555555555.jpg
 4. กำหนดค่า Configure ของโปรแกรม (แนะนำว่าไม่ต้องเปลี่ยนค่าใดๆ) จากนั้นให้คลิกปุ่ม Install
 5. โปรแกรมจะเริ่มทำการ Install กรุณาสักครู่เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกที่ปุ่ม Close
666666666666666666.jpg


การติดตั้ง Program joomla เพื่อใช้ในการสร้าง website ส่วนตัว

 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้ Program Joomla
           joomla คือ เป็นระบบบริหารจัดการเว็บไซต์(content management system: cms) ที่ช่วยให้การพัฒนาเว็บไซต์เป็นเรื่องง่ายและรวดเร็ว

สามารถติดตั้งใช้งานและอัพเดทข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลาตามต้องการ โปรแกรม joomla จะแบ่งเว็บไซต์ออกเป็นสองส่วนหลัก ๆ คือ

 • frontend คือส่วนที่แสดงผลให้กับผู้เข้าชมเว็บไซต์ หรืออีกนัยหนึ่งก็คือเนื้อหาของเว็บไซต์นั่นเอง
 • backend คือส่วนการจัดการเนื้อหารวมถึงโครงสร้างของเว็บไซต์หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าส่วน administrator

หลังจาก Login เข้ามาในส่วน administrator แล้ว จะพบส่วนประกอบต่าง ๆ 4 ส่วนดังนี้

 1. Menubar คือส่วนที่แสดงชื่อคาสั่งทั้งหมดของโปรแกรม Joomla
 2. Infobar คือส่วนที่แสดงข้อมูลรายละเอียดต่อไปนี้
                 *ชื่อของเว็บไซต์ 
                 *ตาแหน่งปัจจุบัน (Current Location) ใน Admin Section ที่กาลังใช้งานอยู่ 
                 *จานวนข้อความที่ได้รับจาก Users อื่น ๆ 
                 *จานวนผู้เข้าใช้งานโปรแกรม Joomla ในขณะนั้น 
                 *ชื่อผู้ใช้ที่ Login เข้ามา เช่น admin
 1. Toolbar คือเมนูคาสั่งย่อยจะปรากฏหลังจากคลิกเลือกคาสั่งบน Menubar แล้ว (อาจจะแสดงจานวนปุ่มไม่เท่ากัน เมื่อคลิกเลือกคาสั่งบน menubar)
 2. Workspace คือพื้นที่แสดงการทางานต่าง ๆ ซึ่งอยู่ด้านล่าง Menubar, Infobar และ Toolbar

มีขั้นตอนในติดตั้งโปรแกรมจูมล่า (Joomla) มีขั้นตอนดังนี้

 • การอัพโหลดโปรแกรมจูมล่าไปไว้บน server
 • สร้างฐานข้อมูลDataBase
 • การแก้ไขโหมด(Change Mode) สิทธิในการเข้าถึงในแต่ละโฟลเดอร์และไฟล์ของโปรแกรม
 • การติดตั้งโปรแกรมจูมล่า
 • การเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์Installation
 • การจัดการไฟล์ comfiguration.php

การอัพโหลด joomla ขึ้นไปไว้บน server

 1. เปิดโปรแกรมFileZilla FTP
1024
         1Host หมายถึงที่อยู่ของเว็บไซต์ในที่นี้ให้กรอก www.utk1.rmutk.ac.th 
         2User utk1
         3Password utk2013 
         4Quickconnect จะปรากฏดังภาพ
2222.jpg
 1. ด้านซ้ายมือของโปรแกรม หมายถึงโฟลเดอร์หรือไฟล์ที่อยู่ในเครื่องของเราด้านขวามือ
4444.jpg
 1. ให้ Uplaod ไฟล์โปรแกรมJoomla 2.5 ทุกไฟล์ไปไว้ทางขวามือคือฝั่ง server
6666.jpg

วิธีการติดตั้ง Program joomla เพื่อทำเป็น website ส่วนตัว เปิด Browser ขึ้นมา พิมพ์ http:www.utk1.rmutk.ac.th

Pic.jpg
        1เข้าสู่หน้า Choose Language ให้เลือกภาษาที่ต้องการ
        2Host Name :localhost
        3Username : ชื่อผู้ใช้งานเข้าฐานข้อมูล
        4Password : รหัสผ่านเข้าใช้งานฐานข้อมูล
        5Database Name : ชื่อฐานข้อมูล
        6Table Prefix : ชื่อนำหน้าตาราง
        7คลิก ถัดไป
Pic1.jpg

ตั้งค่า FTP

                *FTP Username : ชื่อผู้ใช้งาน FTP
                *FTP Password : รหัสผ่านเข้าใช้งาน FTP(ไม่ใส่ก็ได้)แล้วคลิ๊ก Next
 1. ตั้งค่าหน้าหลัก
                *Site Name : ชื่อของเว็บ
                *Your E-Mail : อีเมล์ที่ใช้งานของผู้ดูแลระบบ
                *Admin Username : ชื่อเข้าใช้งานของผู้ดูแลระบบ
                *Admin Password : รหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ
                *Confirm Admin Password : ยืนยันรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบแล้วคลิ๊ก Next
 1. สิ้นสุดการติดตั้ง โปรแกรมจะให้ลบไฟล์ installationออก ไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถใช้งานได้

เปิด web browser ขึ้นมาพิมพ์ http:www.utk1.rmutk.ac.thจะเข้าสู่หน้าแรกของ Joomla 2.5 การปรับตั้งค่าโมดูลการแสดงภาพโดยวิธี Random ในโปรแกรม joomla version 2.5

 1. เลือกเข้าไปจัดการที่Extensions/Module Manager
 2. สร้างโมดูลRandom images ใหม่โดยเลือก Random Image แล้วเลือก ปุ่ม new ด้านขวามือบน
 3. ปรับแต่งรายละเอียดโมดูล ประกอบไปด้วย

ส่วนของ Details

                Title : ชื่อโมดูล
                Show Title : จะให้แสดงชื่อโมดูลหรือไม่
                Enabled : เปิด หรือ ปิด โมดูล
                Position : ตำแหน่งที่จะวางโมดูลในหน้าเทมเพลส
                Orders : ลำดับการจัดเรียงโมดูล
                Acssess Level : ระดับการเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้งาน

ส่วนของ Menus Assignments

                  All : ทุกหน้าเทมเพลส
                  None : แสดงมาตราฐานของโมดูลนั้นๆ
                  Select Menus Item(s) from the list : เลือกให้แสดงในหน้าเทมเพลสที่เลือกเท่านั้น

ส่วนของ Module Parameters

                  Image Type : ชนิดของไฟล์ที่อนุญาติสามารถนำมาแสดงได้
                  Image Folder : ตำแหน่งของโฟลเดอร์ ในที่นี้อยู่ภายใต้
                  Images/stories/folderที่ต้องการใ้ห้แสดง
                  Links : ถ้าต้องการเป็นลิงค์ ให้ใส่ลิงค์
                  Width : ขนาดความกว้างภาพ
                  Height : ขนาดความสูงภาพ
                  Modul class Suuffix : ใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ เป็นลักษณะรูปแบบโมดูลแบบต่างๆ

เมื่อทำการเปิดใช้งานแสดงตำแหน่งที่ถูกต้อง แค่นี้ก็ใช้งานได้แล้วครับ

การติดตั้ง plug-in mavi-thumbnails สำหรับขยายภาพในบทความของ joomla ให้โตขึ้น

 1. dowload plug-in ชื่อ plugin mavi-thumbnails สำหรับขยายภาพในบทความของ joomla ให้โตขึ้น
 2. เมื่อดาวน์โหลด Extension ที่ต้องการมาเก็บไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของเราแล้วให้ไปที่เมนู Extension > Install/Uninstall#Upload Package File เมื่อเราได้ไฟล์ Extension ซึ่งมีนามสกุล .zip มาแล้ว เราก็ Browse เลือกไฟล์ แล้วกดปุUploadFile&Install #โดยให้กำหนด Directory Permission ของ tmp, component, plugin, administratorให้สามารถเขียนทับได้ก่อนเป็น “777″ มิฉะนั้นจะเกิดข้อผิดพลาด “Warning! Failed to move file.” เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วให้แก้ไข Permission กลับมาเป็น “755″ ด้วย

อ้างอิง

เพิ่มเติมแหล่งที่มา

* http://www.siamwebhost.com/tutorials/filezilla-1.html
* http://joomlahitz.com/index.php/joomla-2-5/9-install-joomla-2-5.html#.Uaca39I3DTo
* http://www.mindphp.com/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1/34-joomla/2661-%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87-joomla-%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%AE%E0%B8%AA.html
เครื่องมือส่วนตัว

สิ่งที่แตกต่าง
ปฏิบัติการ
ป้ายบอกทาง
เครื่องมือเพิ่ม
สไลด์อบรม