ผู้ใช้:Udomdej.p

จาก UTKWiki
ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น

อุดมเดช ภักดี

อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เครื่องมือส่วนตัว

สิ่งที่แตกต่าง
ปฏิบัติการ
ป้ายบอกทาง
เครื่องมือเพิ่ม
สไลด์อบรม